vista com un esparver

S’usa per a expressar que algú té molt bona vista.

L’esparver és un ocell de presa, de la família dels falcònids, espècie Accipiter nisus, que té una vista molt bona, molt aguda.

NOTA: El DNV arreplega aquest modisme comparatiu.