vindre com la pell en el cul

Vindre just, no sobrar-ne ni faltar-ne gens.

Podem dir, per exemple:

La tela de les cortines m’ha vingut com la pell en el cul. Si em descuide, s’havien quedat curtes.