vindre com el tap (o la tapadora) a la cassola

Referit a una persona o a alguna cosa: vindre de manera oportuna, adequada, convenient, perfecta, ajustada.

En la narració curta Lo darrer Betlem, dins De la meua garbera, de Josep Pascual Tirado, trobem:

Este lloc era molt bo, venia com anell al dit, com el tap a la cassola, ni fet aposta; cabia molta gent, i los clavillers aprofitaven de perxons, a maravella; […]