vindre com a desfet / vindre com a desfets

Referit a una persona: arribar a un lloc cansat, dèbil, sense forces, desmoralitzat.

En l’obra teatral ¿No n’eren 10?, de Martí Domínguez Barberà, el personatge anomenat Cora, referint-se a un grup de nou persones que van cap a sa casa amb aspecte d’estar fets pols, diu:

Vénen com a desfets…