viatjar més que el baül (o el bagul) de la Piquer

Viajar molt, per molts llocs.

En L’home de la maleta, de Ramon Solsona, podem llegir:

Vaig començar per una corneta abonyegada que semblava haver viatjat més que el bagul de la Piquer.

NOTA: Aquest modisme comparatiu és, quasi segur, un calc del modisme castellà viajar más que el baúl de la Piquer, molt probablement d’origen andalús. Fa referència a la cantant de copla espanyola Concha Piquer, nascuda a València.