vestit com un figurí / vestits com a figurins

Vestit de manera molt elegant. Molt mudat, molt ben vestit.

Aquest modisme comparatiu equival a l’expressió fet un figurí.

En l’entrada figurí del DNV diu:

1. m. CONF. Dibuix que representa un vestit i que servix de model per a confeccionar-lo.
2. m. CONF. Revista que arreplega una col·lecció de figurins de vestits de moda.
3. m. CONF. Maniquí que representa la figura d’un home o d’una dona per a servir de model de vestits.
4. m. [iròn.] Persona que es vist amb elegància afectada. El teu nóvio és un figurí.
5. fet un figurí loc. adj. Molt ben vestit, ben mudat.