veritats com a punys

Veritats indubtables, indiscutibles, evidents, innegables.

En El Combat per la premsa: Al vent i Nosaltres els valencians, d’Albert Sánchez-Pantoja i Vicent Pitarch, trobem:

Hi seguia la transcripció d’un article del periòdic València-fruits en el qual Francesc de P. Burguera deia veritats com a punys sobre la manca de consciència comunitària dels valencians: […]

En Com han estat i com som els catalans, de Rodolf Llorens i Jordana, trobem:

En tot cas, absoleu aquestes veritats com a punys o revelades a cops de puny, tal com us he volgut prevenir de bones a primeres; com que cauen a distància, ja veieu que no tenen intenció de fer mal.