veritat com una catedral / veritats com a catedrals

Una veritat claríssima, indubtable, indiscutible, innegable. Una veritat molt gran, gran com una catedral.

En la novel·la La mel i la fel, de Carme Miquel, trobem:

Però sí que li dic que és una veritat com una catedral tot açò que li conte, que jo no li he donat a eixa persona ni un gallet perquè m’ho explicara però li he donat altres coses que no són diners i no em pregunte vosté què li he donat que això és cosa meua.