veritat com un temple / veritats com a temples

Una veritat claríssima, indubtable, indiscutible, innegable. Una veritat molt gran, gran com un temple.

En la novel·la Els horts, de Martí Domínguez Barberà, podem llegir:

Es posà dreta, emfàtica, com qui va a proclamar una veritat com un temple: […]

En Cor de llop, de Francesca Aliern Pons, llegim:

La punxa, quan naix, ja punxa, és una veritat com un temple.

En Sant Antoni abat, del mallorquí Rafel Ginard i Bauçà, trobem:

Admetem les obres d’imaginació en el teatre, en la novel·la, en la pintura i escultura, que representen la veritat sota símbols, diluïda en narracions imaginades; el món hi aprèn veritats com a temples.

NOTA: El 20 de març del 2018 vaig posar en el cercador de Google “veritats com a temples” (entre cometes) i vaig obtindre 4.010 resultats.