veritat com un meló (o com un meló d’Alger) / veritats com a melons (o com a melons d’Alger)

Una veritat claríssima, indubtable, indiscutible, innegable. Una veritat molt gran, gran com un meló o com un meló d’Alger.