veritat com un campanar / veritats com a campanars

Una veritat claríssima, indubtable, indiscutible, innegable. Una veritat molt gran, gran com un campanar.

NOTA: Aquest modisme comparatiu l’arreplega Josep Sanchis Carbonell en Bocaviu.