verd com un encisam (o com una lletuga)

1) En sentit real: ‘d’un color verd molt pujat, molt intens’.

2) En sentit figurat i referit a qüestions de tipus sexual: ‘llicenciós, indecent, obscé’.

3) En sentit figurat i referit a creences religioses: ‘descregut’.

Aquest modisme comparatiu l’he sentit a la ciutat de València.