vell com el temps

1) S’usa per a expressar que alguna cosa és molt antiga.

2) S’usa per a expressar que un ser humà té molts anys d’edat.

En la novel·la Les ratlles de la vida, de Raquel Ricart, podem llegir:

El cavall fins i tot semblava millor que el de D’Artagnan, herència d’un pare moribund i tan vell com el temps.

Evidentment, no pot haver-hi res que siga més vell que el temps.