valent com un sant Jordi

Es diu d’algú que és molt valent.

En Matèria de Bretanya, de Carmelina Sánchez-Cutillas, podem llegir:

I pels mateixos senderons que aleshores petjaven aquells homes, i pel pedregar, havia passat en temps remotíssims un guerrer alt com un pi i valent com un sant Jordi que s’anomenava Rotlan, i era un dels dotze Pars de la Cort de Carlemany de França.