valdre menys que un xavo negre

Ser (alguna cosa) de molt poc valor.

Fa referència als xavos del temps de la segona república que, quan es va acabar la guerra civil, no tenien gens de valor perquè el nou règim els va invalidar.

NOTA: S’anomenava xavo la moneda de deu cèntims de pesseta.