valdre menys que un paper d’estrassa

Ser (alguna cosa) de molt poc valor.

En el relat Epidemies y malaltíes, dins Cañís y cañisaes, d’Amanci Matínez Ruiz, podem llegir:

–No som res en este mon. ¡Valem menos que un papé d’estrasa!

NOTA: La definició que dóna el DNV de paper d’estrassa és: «paper de baixa qualitat, gros i molt absorbent, útil per a embolicar».