ulls com un esperitat

S’aplica a qui té uns ulls tan oberts que pareix que se li n’isquen de les òrbites, ulls que denoten sorpresa, estupor, terror, espant, pànic, etc.

Un esperitat és qui està posseït pel dimoni o per un esperit maligne. També es diu de qui està molt excitat.

En la novel·la Diumenge de glòria, de Vicent Ortega, llegim:

L’agutzil obrí els ulls com un esperitat i no pogué reprimir un crit. A aquell xiquet, li havien arrancat el cor!