ulls com dues (o dos) petxines

S’usa per a expresar la idea que algú té els ulls d’una grandària considerable.