ulls com dos ous durs (o com dos ous de mona de pasqua)

S’usa per a expresar la idea que algú té els ulls d’una grandària considerable.