ulls com dos ous caiguts

S’aplica a qui té uns ulls tan oberts que pareix que se li n’isquen de les òrbites, ulls que denoten sorpresa, admiració, estupor, terror, espant, pànic, ira, etc. També poden denotar gran atenció, vigilància. També s’aplica a qui està completament despert i té els ulls molt oberts.

En la novel·la Delers de jovença, d’Antoni Igual Úbeda, llegim:

Jaumet obria dos ulls com dos ous caiguts, i encara ajustava les parpelles mirant, com jo feia, pels canuts de les dos mans tancades, per afegir, desenganyat:
–Ua!… Mentirós”…