ulls com a tions

S’usa per a expressar que algú té les ninetes dels ulls d’un negre intens.

En el conte El valent de Lluca (Els quaranta lladres), que podem trobar en Contes de riu-rau: recull de contes populars de la Marina Alta, de Pepa Guardiola, reproduït en el llibre Rondalles populars valencianes: antologia, catàleg i estudi dins la tradició del folklore universal, edició a cura de Rafael Beltran, llegim:

Al cap d’una bona estona va el xiquet, el fill dels casers, de pell bruna i ulls com a tions, de cos viu i nerviüt, i diu: –Pare, per què hi ha un home dins la caixa?