ulls com a puces

Uns ulls molt xicotets.

L’escriptor Enric Valor i Vives, usa aquest modisme comparatiu en la seua prosa literària. Així, en la novel·la L’ambició d’Aleix podem llegir:

Vicent era un homeneu rabosenc, barra-sec i torrat, d’ulls com a puces, negrets, i celles grises, espesses i estarrufades que quasi li’ls tapaven quan les abaixava; un bon home, viu i de mal geni, d’aspecte de roder, ja uns anys conegut per mi.