ulls com a pomes

S’aplica a qui té uns ulls tan oberts que pareix que se li n’isquen de les òrbites, ulls que denoten sorpresa, admiració, estupor, terror, espant, pànic, ira, etc. També poden denotar gran atenció, vigilància. També s’aplica a qui està completament despert i té els ulls molt oberts.

Jordi Querol, en Encara que ens creguen vençuts, escriu:

El xiquet va obrir uns ulls com a pomes.