ulls com a maruanets (o com a planetes)

S’usa per a expresar la idea que algú té els ulls molt grans.

NOTA: Les paraules maruanet i planeta s’usen per a denominar un atifell de forma circular, fet d’espart o de palma, amb un mànec del mateix material, que s’usa per a ventar el foc i que té entre 20 i 25 cm de diàmetre.