ulls com a fanals

S’aplica a qui té uns ulls tan oberts que pareix que se li n’isquen de les òrbites, ulls que denoten sorpresa, admiració, estupor, terror, espant, pànic, ira, etc. També poden denotar gran atenció, vigilància. També s’aplica a qui està completament despert i té els ulls molt oberts.

En L’anell d’or de tres colors, de Josep Lluís Tàrrega, podem llegir:

La sorpresa fou completa, perquè es trobaven esperant-la les tres amigues despertes, amb els ulls com a fanals.