ulls com a anous

S’usa per a expresar la idea que algú té els ulls d’una grandària considerable.

En la rondalla Abella, d’Enric Valor, podem llegir:

–Com és el negre? –que me li va preguntar la deseixida Abella.
–Alt, més de quatre pams més que un home natural; té uns negres, rulls i llanosos cabells; li llampeguen uns ulls grossos com a anous; t’agafa amb unes manasses negres i fortíssimes; vesteix una túnica curta i porta un glavi grandíssim en la mà, que és ample i llarg com una ganiveta de carnisser.