udolar com un verro / udolar com a verros

1) En sentit figurat i referit a una persona: emetre crits de dolor forts i desesperats.

2) En sentit figurat i referit a una persona: emetre crits de ràbia, d’indignació, d’irritació.

3) En sentit figurat i referit a una persona: emetre crits molt forts i amenaçadors amb la intenció d’intimidar i fer fugir a persones o animals.

4) Referit a un xiquet: cridar molt fort i d’una manera desesperada.

Manuel Joan i Arinyó, en la novel·la Les nits perfumades, escriu:

Entretant la meua germana, exhaurits de feia estona tots els seus recursos lúdics, es dedicava a udolar com un verro. No només d’avorriment, sinó també per la fam lleonina que la devorava.