treballar com un desesperat / treballar com a desesperats

Treballar molt i molt durament.

En D’Azorín i el país meu, de l’escriptor monoverí Antoni Ròdenas Marhuenda, trobem:

Encara que tant mon pare com ma mare treballaven nit i dia com a desesperats, entre tots dos no guanyaven ni per mal menjar.

En el Diccionari català-valencià-balear, en l’entrada desesperat, trobem:

Com un desesperat: amb gran pressa o impaciència, amb grans extrems. Lo manco fa vuyt dies que te cerch com una desesperada, Roq. 23. S’anyellet bela com un desesperat, Alcover Cont. 101. Pegant-se tochs com un desesperat, Penya Mos. III, 191. Podrem córrer pels carrers de Roma com uns desesperats, Llor Jocs 141. «Treballar com un desesperat», «Córrer com un desesperat», «Cridar com a desesperats», etc.