treballar com un descosit / treballar com a descosits

Treballar molt i molt durament.

En la novel·la Alison i l’enigma de l’amor, de Maurici Belmonte Monar, podem llegir:

Perquè vas haver de treballar com un descosit per aconseguir les peles de la pena aquella!

NOTA: En la tercera accepció de l’entrada descosit del DNV trobem: pels descosits (o com un descositloc. adv. Excessivament. Parlar pels descosits.