trafegar com a formigues

Faenejar de manera molt activa i intensa.

En la novel·la El metge del rei de Joan Olivares, podem llegir:

En els carrers costeruts, les gents trafegaven amunt i avall com a formigues afaenades.