tractar com una merda / tractar com a una merda / tractar com a merdes

Referit a una persona: tractar-la despectivament, menyspreant-la, considerant que no val res, que no és ningú.

Isabel-Clara Simó, en la novel·la Un tros de cel, escriu:

Si tens diners, tothom et dóna la raó; si tens poder tothom et diu amoretes. Però si no tens ni diners ni poder, els ben educats i els mal educats, tothom, et tracten com una merda.

L’obra teatral Semblava una persona com qualsevol altra, d’Ariadna Herrero i Molina, acaba de la manera següent:

Jo sóc molt més que això i ara puc entendre fins a quin punt sento i visc amb molta més intensitat que moltes de les persones que m’envolten. Per tant, deixa que em canviï de roba. (Pausa.) Enric: m’has tractat com una merda. Respecta’m almenys un cop a la teva vida.

En Rodamón. Una volta al món en bici, de Xavi Narro, podem llegir:

Estava a les ordres d’una colla d’il·luminats que em tractaven com una merda aprofitant-se de les meves ànsies d’acumular experiència per tal d’accedir a un lloc com el seu i poder tractar algú altre com una merda.