tractar com una dona / tractar com a una dona / tractar com a dones

1) Referit a una dona: tractar-la de manera correcta i adequada.

2) Referit a una xiqueta o a una adolescent: tarctar-la com si fóra adulta.

3) Referit a un objecte: tractar-lo amb delicadesa.

En Paràboles i prou, de Josep Iborra, podem llegir:

Vivia en una golfa que va llogar a una vídua. Quasi com sortia al carrer. Semblava haver reduït el món a la seua existència amb la guitarra. L’estimava, la tractava com a una dona, amb tendresa, amb una atenció única. Aquest era el seu ver amor, millor dit, el substitutiu d’una vella passió que va tenir amb una xica que morí als divuit anys.