tractar com un pare / tractar com a un pare / tractar com a pare / tractar com a pares

1) Tractar (algú) a un home com si fóra son pare, sense ser-ho.

2) Tractar (algú) a un home i a una dona com si foren els seus pares, sense ser-ho.

En Cornellà de Llobregat: estudis d’història, de Gregori Gutiérrez Ortolà, podem llegir:

Quan l’heretament es fa a un nebot, les fórmules jurídiques traspuen la voluntat del donatari de ser tractat com un veritable pare (“i que vós ens honoreu i ens tracteu, a mi i a la meva muller com a pares, i nosaltres us tractem com a fills”) […]