tractar com un home / tractar com a un home / tractar com a hòmens (o com a homes)

1) Referit a una dona: tractar-la com si fóra un home.

2) Referit a un xiquet o a un adolescent: tarctar-lo com si fóra un adult.

El professor Enric Cassany Cels, en el seu llibre Gènere i modernitat a la literatura catalana contemporània, escriu:

El que jo voldria preguntar és per què Víctor Català fa aquesta proposta. Jo faria dues hipòtesis: la primera, ella es fa perdonar ser una dona i es fa tractar com a un home; i Maragall la tractarà millor.

En el llibre Ideari d’Antoni de Capmany, d’Emili Giralt i Raventós, llegim les paraules següents:

Amb aquesta moda marcial ningú no hi ha perdut tant com les dones, les quals, oblidant llur sexe i el respecte que hom les mostrava en altre temps, s’han deixat tractar com a homes, tant les matrones com les donzelles.

En la traducció que Rosa Borràs va fer de The Bodega de Noah Norton amb el títol d’El celler trobem:

Al nostre exèrcit se us tractarà com a homes. L’exèrcit no vol criatures.