tractar com un esclau / tractar com a un esclau / tractar com a esclaus

Referit a persones: tractar-les molt malament, sense gens de consideració, com si foren esclaus.

En Els internats de la por, de Montserrat Armengou i‎ Ricard Belis, podem llegir:

El senyor el tractava com un esclau i la rebel∙lia d’en José va anar creixent a mesura que avançava l’adolescència: […]

En l’obra teatral Barracó 62, de Joan Gil Albors, el personatge anomenat Theodor diu:

El tractes com un esclau.

En L’esgésia del mar –traducció en català que Carles Urritz va fer de La iglesia del mar d’Ildefonso Falcones– podem llegir:

 […] Estranya el va tractar com a un esclau; […]

En La llengua espanyola, de Nicolau de Sueca (pseudònim de Nicolau-Primitiu Gómez Serrano), trobem:

 La llengua castellana ens fon imposada per el primer Borbó, per dret de conquesta, tratant-nos com a esclaus, i la casta dominadora, formada ab els renegats de totes les nacions hispàniques que ajudava al tirà a fruir del botí, tingué el poc tacte polític de refregar-nos continuament, per a que no ho perguérem d’esme, la imposició de la llengua castellana, fundant una Academia per a limpiar, fijar i dar explendor al dit idioma.

En Història crítica del Futbol Club Barcelona: 1899-1999, de Ramon Barnils, trobem:

El 8 de març, el defensa Juanjo trenca el silenci de la resta de la plantilla dient que “el senyor Núñez és un hipòcrita” i “que tot el futbol espanyol està podrit: ens tracten com a esclaus i com a gossos”.

En Ànima de llop, de Llorenç Capdevila, podem llegir:

Us sotmeten a un règim pervers, farcit d’iniquitats detestables als ulls de l’Altíssim! Us tracten com a esclaus… I calleu?!