tractar com a enemic / tractar com a enemics

Referit a un ser humà: tractar-lo com si fóra enemic d’algú o d’alguna cosa, encara que no ho siga.

En el llibre Els xuetes de Mallorca: els conversos i la inquisició de Mallorca, de Baruch Braunstein, llegim:

El creient desorientat no havia d’ésser tractat com a enemic de la fe, sinó com a persona enganyada a la qual els bons cristians tenien el deure de guiar cap a la recuperació dels seus sentits i de les creences correctes.