tou com una esponja / tous com a esponges

Molt tou, molt bla, molt moll.