tou com un paller / tous com a pallers

Molt tou, molt bla, molt moll.

En el poema Primera imatge de Gandia, dins el poemari Els camins de la llibertat, de Vicent Andrés Estellés, podem llegir:

M’agrada el món com acabat de fer.
M’agrada el món i m’estime la vida.
Pense la nit, tova, com un paller.
Innocent i atrevida.