tou com un matalaf (o com un matalaf acabat de tovejar) / tous com a matalafs (o com a matalafs acabat de tovejar)

1) En sentit real: ‘molt tou, molt bla, molt moll’.

2) En sentit figurat i referit a una persona: ‘devanit, content, satisfet, pagat’.

3)  En sentit figurat i referit a una persona: ‘vanitós’.

Es referix als antics matalafs de llana o de plomes.