tossut com un burro (o com un ase, o com un ruc) / tossuts com a burros (o com a ases, o com a rucs)

Molt cabut, molt obstinat.