tornar-se com un cranc (o com un carranc) / tornar-se com a crancs (o com a carrancs)