tirar-se com les gallines al gra

Llançar-se desesperadament –tant en sentit real com en sentit figurat– sobre alguna cosa.