tirar més que una locomotora

Gastar els diners a orri, sense miraments.

NOTA: Aquest modisme comparatiu l’arreplega Francisco Castañer Boronat en el recull d’expressions alcoianes Bon pilot, bon farinot.