tindre’n més que en beneïx un arquebisbe

Tindre molts diners, ser molt ric.