tindre com un femer

1) Tindre alguna cosa molt bruta i descuidada.

2) Tindre algun lloc molt brut i descuidat.

Tenim la dita:

La dona que ix molt al carrer, sempre la casa com un femer.