tindre com a ofensiu

Considerar (una persona o un col·lectiu) que una idea, un concepte, un afer, una situació, una actuació, etc., l’ofén.

Francesc Navarro i Navarro en Els idiomes ibèrics escriu:

La publicació d’aquesta troballa va alçar gran aldarull entre els grups basconistes i anti-basconistes, sent de notar que els mateixos a qui podria afavorir el nou descobriment són els qui més el refusen, puix les noves generacions bascones sembla que tinguen com a ofensiu a la raça ibèrica, com si el fet d’una unitat lingüística significàs unitat racial.