tes com un titot / tesos com a titots

En sentit figurat i referit a una persona: ‘tibat, estirat, orgullós’.

En la novel·la Laru i Tan, d’Alexandre Agulló i Guerra, trobem:

Seriós i tes com un titot. De mirada enrevessada, feia poca alçada. Escarransit però plantant cara a gatets i gossets. Com un esguit de cornisa… pudent i descarat. Amb poques paraules: una cara de pomes agres.

NOTA: Aquest modisme comparatiu l’arreplega el Diccionari de la Vall d’Albaida.