tes com un estaquirot / tesos com a estaquirots

En sentit figurat i referit a una persona: ‘tibat, estirat, orgullós’.

Paco Esteve, en la novel·la Si ha nevat, escriu:

Devallaren de la calesa i Rafel Puig va entrar en l’orxateria tes com un estaquirot, amb una capacitat pulmonar tan reduïda que el feia suar més del que ja suava per si mateix.