tendre com una cama-roja / tendres com a cama-roges

1) Molt tendre, tant en sentit real com en sentit figurat.

2) Referit a una persona: que té molt bon aspecte.