témer com a enemic / témer com a enemics

Referit a una persona: témer a una altra persona perquè, per la seua manera de ser o per les circumstàncies que l’envolten, es comporta d’una manera molt rígida i severa.

Podem dir, per exemple:

Jo, al meu encarregat, el tem com a enemic, perquè és molt exigent i té un caràcter aspre i eixut i, per qualsevol cosa, et pega un rebolcó  que et deixa gelat.

Del parlar d’Alcoi conec la dita:

Al marit has de voler-lo com a amic i témer-lo com a enemic.

El Diccionari català-valencià-balear, en l’entrada marit, recull eixa dita de manera quasi idèntica:

Al marit, amar-lo com a amic i témer-lo com a enemic.